Schuifdeurbeslag, Slido Flat 60 FB, gelijkliggend, garnituur

  • Toepassingswijzen schuifdeuren en rolluiken
  • Schuifdeurbeslag, rolluiken Toepassingswijzen

    Horizontaal lopende schuifdeuren

    gelijkliggend FB

    Vorfront VF

    Infront IF
    • de deuren liggen in gesloten toestand op één lijn ("gelijkliggend")
    • zijwanden, bovenpanelen en bodems van de kast zijn verdekt
    • bieden een grote vormgevende speelruimte
    • de deuren lopen voor de corpus
    • zijwanden, bovenpanelen en bodems van de kast zijn verdekt
    • grote fronten kunnen heel licht worden bewogen
    • de deuren lopen in de corpus
    • zijwanden, bovenpanelen en bodems zijnzichtbaar
    • voor een groot aantal toepassings- en vormgevings-mogelijkheden

    Mixfront MF

    Vorfront-Infront

    • de deuren lopen zowel voor als in de corpus
    • bovenpaneel is zichtbaar, de bodem afgedekt
    • eenvoudige en veilige montage
    • een speciale vorm van Infront
    • een deur loopt in de corpus, de andere ervoor
    • bovenpaneel en bodem worden door de voorste deur afgedekt

    Vouwdeuren

    Draaischuifdeuren

    Kamerhoog

    • de deuren worden als een trekharmonica tot een pakket gevouwen; door het vouwen van het deurfront wordt de kast bijna helemaal geopend
    • aangeraden bij zeer brede kastwanden
    • een mix van draaideur en schuifdeur; de deur wordt door een draaibeweging geopend, daarna in de corpus verzonken
    • de kast wordt over zijn gehele breedte geopend, zonder dat de deur een deel van de corpus afdekt
    • de deuren lopen tussen vloer en plafond
    • ruimten kunnen worden gerealiseerd en afgescheiden; draaideuren kunnen verplaatst worden en nissen en bergruimten benut
     
     

    Verticaal lopende schuifdeuren

    • de schuifdeuren lopen van boven naarbeneden
    • veranderen het ruimtegevoel

    Rollläden

    • rolluiken hebben geen vaste deur, maar een uit lamellen bestaande mat
    • daarmee kunnen grote openingen gerealiseerd worden
    • rolluiken kunnen verticaal of horizontaal lopen
  • Constructie en montage van schuifdeuren in het meubel
  • Constructie

    Het type van de gekozen toepassing, bijv. Infront of Vorfront, bepaalt de constructie van het meubel.

    Andere punten, waar bij de constructie op gelet moet worden, zijn het gewicht van de deur als de maatverhouding (hoogte tot breedte) van de deur.

    Verklaring begrippen

    (1) GeleiderGeleiders bestaan uit een stalen of aluminium hoek en een wielmet glijlagers of zijn alleen een kunststof stift die door een rail glijdt.

    (2) LoopwerkDe loopwerken worden aan de deur gemonteerd. Ze vormenhet verbindingselement tussen deur en corpus. Onderdelen zijnover het algemeen een hoek van staal of aluminium, waaraande kunststof wielen zijn gemonteerd. De wielen zijn met kogel- ofglijlagers.

    (3) GeleiderailGeleiderails zijn nodig om de deuren verticaal uit te lijnen en tebeveiligen tegen verdraaien. Ze worden meestal van aluminiumvervaardigd, maar er zijn ook kunststof varianten.

    (4)LooprailDe looprails bepalen de bewegingsrichting van de deuren. Deloopwerken zijn gelagerd in de looprails.De rails worden meestal vervaardigd van aluminium maar erwordt ook staal toegepast. Met rails van aluminium wordt eenrustiger loop bereikt.

    Demping

    Dempingen zijn vaak in het beslag geïntegreerd en dempen deloop van de deuren, wanneer deze in de richting van de eindpo-sitie bewegen. Er zijn optioneel ook dempers om aan de corpuste monteren. Hier biedt Häfele het dempingssysteem Smuso.

    Door dempingssystemen worden de deuren zacht geslotenen tot in de eindpositie getrokken. Op deze manier worden dekast en het beslag gespaard en de levensduur van het meubelverlengd.

    Elektrische aandrijving

    Voor groot comfort zijn er bij veel Vorfrontbeslag ook elektrischaangedreven varianten die altijd gemakkelijk achteraf toegepastkunnen worden. Zo kunnen deuren eenvoudig geopend en ge-sloten worden. Zeer geschikt voor grote en zware deuren of voormeubels voor mensen met een bewegingsbeperking.

    (1) BufferVoorkomt het ongeremde openslaan van de deur op de zijwandresp. de volgende deur. Wordt meestal aan de deur gemonteerd.

    (2)DeurvangerDempt het botsen op de zijwand en beschermt de corpus/deurtegen beschadiging en wordt in de rails gemonteerd.De deurvanger met stopper met borging houdt de deur in openen/of gesloten toestand.

    (3) OndergeleiderMit einer Bodenführung wird eine Schiebetür im Möbel geführt. Sie wird eingesetzt, wenn keine Führungsschiene eingesetzt werden oder die Führung der Tür verdeckt erfolgen soll.

    Synchroon/symmetrisch openen

    Beide deuren gaan gelijktijdig open. Zo wordt in een bewegingeen groot vlak zichtbaar.

    Berekening gewicht en keuze materiaal

    Het gewicht van de deur is belangrijk voor de keuze van het juis-te beslag. De dichtheid van het basismateriaal en zijn speciiekeeigenschappen moeten bekend zijn en in acht worden genomen,bijv. een spaanplaat weegt vanwege de geringere dichtheidminder dan een MDF-plaat.

    Wanneer een spiegel op een deur wordt aangebracht, moet bijde berekening van het deurgewicht rekening gehouden wordenmet het gewicht van de spiegel en ook met het gewicht van hettoegepaste beslag (uitlijnbeslag, grepen, schuifdeurbeslag).

    MDF-plaat is vanwege de hogere dichtheid aanzienlijk stabie-ler dan een spaanplaat en vervormt niet zo gemakkelijk. Bijhele grote en/of dunne deuren als materialen die gemakkelijkvervormen, moet bij het uitlijnen en stabiliseren een uitlijnbeslag(bijv. Planoit en Planomix) gebruikt worden. Ook kan met eenuitlijnbeslag een reeds vervormde deur uitgelijnd worden.

    Bij de constructie van de deur altijd letten op het volgende: dedeur mag niet hoger zijn dan 3 keer zijn breedte.

    Hmax = 3 x B

    Het gewicht van de deur wordt berekend uit de maten van dedeur en de dichtheid (zie tabel hieronder) van het gebruiktemateriaal.

    Gewicht in kg = H x B x D x Dichte

    Als hulpmiddel voor de berekening van het gewicht zijn in de ta-bel typische materialen voor schuifdeuren in kg per m² berekend.

    Dichtheid

    Materiaal

    Dichtheidkg/m3

    spaanplaat

    650–750

    mdf-plaat, onbewerkt

    600–900

    meubelplaat, onbewerkt

    520–550

    fineerplaat

    500–800

    glas

    2500

    massief hout, vuren

    ca. 450

    massief hout, beuken

    ca. 700

    massief hout, eiken

    ca. 680

    massief hout, teak

    ca. 620

    massief hout, grenenca. 550
    Gewicht

    Material

    Dichtekg/m2

    spaanplaat 16 mm

    11

    spaanplaat 19 mm

    13

    spaanplaat 22 mm

    14,5

    spaanplaat met spiegel (16 mm + 3 mm spiegel)

    18,5

    spaanplaat met spiegel (19 mm + 4mm spiegel)

    23

    MDF 19 mm

    16

    MDF 2 2 mm

    19

    glas/spiegel 6 mm

    15

    glas/spiegel 8 mm

    20

    vuren/dennen 19 mm

    9,5

    hardhout (beuken) 19 mm

    14,2

    Glasbewerking

    Gebruik van glas voor de deuren:

    Er kunnen verschillende soorten glas worden toegepast, ESG (enkel veiligheidsglas) of VSG (gelaagd veiligheidsglas). Veiligheidsglas is voorgespand en gehard en biedt in gevallen van eenbreuk een zekere veiligheid. Uit veiligheid-soverwegingen wordt een helder loatglas (basis- of vensterglas) niet aangeraden.

    Fundamenteel onderscheid is of het schuifdeurbeslag gelijmd of geklemd wordt, resp. of een glasbewerking vereist is. Is een glasbewerking nodig, dan wordt deze over het algemeen aangegeven bij de bestelling van het glas. Bij veiligheidsglas kunnen na de vervaardiging van het glas geen boorgaten meer wordenaangebracht, derhalve is een juiste opgave van de boorgaten voor de productie belangrijk. Als het beslag wordt gelijmd moet een geschikte lijm gebruikt worden en bij de verlijming de juiste werkwijze gevolgd. Aanwijzingen voor het lijmen van glas vindt uin de productgroep 14.

    Soorten motage van de loopwerken

    Schuifdeuren zijn "boven lopend" en "onder lopend", d.w.z. datde loopwerken en de looprail van het schuifdeurbeslag aan hetbovenpaneel of aan de bodem zijn gepositioneerd. Daarbij wordteen geleider dan in tegenstelling tot de loopwerken onder ofboven gemonteerd.

    Als gekozen wordt voor een boven lopend beslag, dan wordt derail aan het bovenpaneel bevestigd en het totale gewicht van dedeur wordt op het bovenpaneel overgedragen. Daarbij moet bijde constructie gelet worden op een toereikende verdeling vanhet deurgewicht of steunende tussenwanden, om doorbuigenvan het bovenpaneel en daarmee de looprail te voorkomen.

    De looprail voorkomt het doorbuigen van het bovenpaneel niet!

    Onder lopend beslag wordt geregeld bij zeer zware deurengebruikt of wanneer de constructie een boven lopende deurniet toelaat. Hier wordt de looprail op de bodem gemonteerden wordt het deurgewicht via de bodem in de plint op de vloerovergedragen. Dit soort constructies zijn zeer stabiel.

    Montage en opstelling

    Voor alle schuifdeurtoepassingen is het van belang dat de looprail onder de kast absoluut horizontaal is uitgelijnd.

    De deurinstelling gebeurt bij het meeste beslag via metaal ofexcenterschroeven of via een slobgat.

    Om de corpus te beveiligen tegen kantelen moet deze aan dewand worden bevestigd.

    • Links naar catalogi beschikbaar.
      Selecteer een artikel.

    Filter

    Complete your selection

    Help

    Help

    Gevraagd aantal is direct beschikbaar.
    Gevraagd aantal is binnenkort beschikbaar, mogelijkerwijs is een kleiner aantal direct beschikbaar.
    Het artikel is niet meer leverbaar.

    Opmerking:
    Wenst u een deellevering van de direct beschikbare artikelen, dan kan u dat kiezen bij het afsluiten van de bestelling.

    NONE Min. 1
    Bekijk benodigde artikelen

    400.50.101 Beslag Slido Flat 60 FB open.richt.:ls

    voor 2 deuren, rechts; openingsrichting links

    400.50.102 Beslag Slido Flat 60 FB open.richt.:rs

    voor 2 deuren, links; openingsrichting rechts

    400.50.103 Beslag Slido Flat 60 FB open.richt.:ls

    voor 3 deuren, rechts; openingsrichting links

    400.50.104 Beslag Slido Flat 60 FB open.richt.:rs

    voor 3 deuren, links; openingsrichting rechts

    Productgegevens
    • een beslag voor alle deurbreedtes
    • eenvoudig realiseren van kasten met 2 of 3 deuren

    Toepassing

    voor kledingkasten kamerhoog

    Draagvermogen

    bij 2 deuren: 60 kg, bij 3 deuren: deur buiten: 45 kg, deur midden: 100 kg

    Deurhoogte

    max. 3000 mm

    Deurbreedte

    2 deuren: 890-1800 mm
    3 deuren: 1300-1800 mm

    Deurdikte

    incl. greep: 16–43 mm

    Instelmogelijkheid

    verticaal –4 tot +6 mm

    Uitvoering

    met demping

    Te gebruiken met

    2 symmetrische deuren of voor een enkele deur en bijv. lade
    Meer gegevens tonen
    Artikel eigenschappen

    Levering bestaat uit

    1 loopwerk boven met demper

    1 loopwerk onder

    1 aanslag boven

    1 aanslag onder

    Bestelinformatie

    • Per deur een garnituur bestellen.
    • Bij een kast met 3 deuren kan de middelste deur naar links of rechts openen.
    • Rekening houden met afwijkende deurgewichten bij het garnituur voor kast met 3 deuren.
    • Railset s.v.p. apart bestellen.
    Required products

    Schuifdeurbeslag, Slido Flat 60 FB, gelijkliggend, garnituur


    NONE
    Benodigde artikelen
    07.04.2020

    Schuifdeurbeslag, Slido Flat 60 FB, gelijkliggend, garnituur

    flush – für cabinets from floor to ceiling, for door weights up to 60 kg, for door height up to 3,000 mm,

    • Inbouwmaten aluminium kaderdeur

      deurhoogte = binnenwerkse corpushoogte + bovendekdikte + bodemdikte + 60 mm + 35 mm

      zie de legenda

      A corpusbreedte

      B deurbreedte

      F voeg tussen de deuren

      IA binnenwerkse corpusbreedte

      J dikte tussenwand

      K dikte zijwand

    • Inbouwmaten

      zie de legenda

      A corpusbreedte

      B deurbreedte

      F voeg tussen de deuren

      G deuroverlapping aan corpuszijkant

      IA binnenwerkse corpusbreedte

      J dikte tussenwand

      K dikte zijwand

      uitvoering 2 deuren

      B = (IA – F + 2G)/2

      corpusbreedte A = IA + 2K

    • Inbouwmaten houten deur

      deurhoogte = binnenwerkse corpushoogte + bovendekdikte + bodemdikte + 60 mm + 35 mm

    • Inbouwmaten

      zie de legenda

      A corpusbreedte

      B deurbreedte

      F voeg tussen de deuren

      G deuroverlapping aan corpuszijkant

      IA binnenwerkse corpusbreedte

      J dikte tussenwand

      K dikte zijwand

      uitvoering 3 deuren

      B = (IA – 2F + 2G)/3

      corpusbreedte A = IA + 2K

    • uitvoering 2 deuren

      zie de legenda

      A corpusbreedte

      B deurbreedte

      F voeg tussen de deuren

      G deuroverlapping aan corpuszijkant

      J dikte tussenwand

      K dikte zijwand

      IA binnenwerkse corpusbreedte (hier gelijk aan raillengte)

    • uitvoering 3 deuren

      zie de legenda

      A corpusbreedte

      B deurbreedte

      F voeg tussen de deuren

      G deuroverlapping aan corpuszijkant

      J dikte tussenwand

      K dikte zijwand

      IA binnenwerkse corpusbreedte (hier gelijk aan raillengte)

    • Boorbeeld aluminium kaderdeur

      voor 2 deuren, links

      zie de legenda

      B deurbreedte

    • Boorbeeld aluminium kaderdeur

      voor 3 deuren, middelste deur, links

      zie de legenda

      B deurbreedte

    • Boorbeeld aluminium kaderdeur

      voor 3 deuren, links

      zie de legenda

      B deurbreedte

    • toepassing

      voor 2 deuren

      zie de legenda

      openingsrichting links

    • toepassing

      voor 2 deuren

      zie de legenda

      openingsrichting rechts

    • toepassing

      voor 2 deuren

      zie de legenda

      openingsrichting links

      openingsrichting rechts

    • toepassing

      voor 3 deuren

      zie de legenda

      openingsrichting links

      openingsrichting rechts

    • toepassing

      voor 3 deuren

      zie de legenda

      openingsrichting links

      openingsrichting rechts

    • toepassing

      voor 2 deuren

      zie de legenda

      openingsrichting links

      openingsrichting rechts

    • toepassing

      voor 2 deuren

      zie de legenda

      openingsrichting links

      openingsrichting rechts

    • Videohandleiding

    Let op de afbeelding kan een soortgelijk artikel weergeven