Afdekking, voor korte montageplaat

 • onderscheid nooduitgangsslot/paniekdeursluiting
 • Vluchtdeursystemen

  Bij vlucht- en reddingswegen worden ter bescherming van mensenlevens vluchtdeuren met vluchtdeursloten geplaatst. De bescherming van mensen, die zich in gebouwen bevinden, is de belangrijkste gestelde eis bij het plaatsen van deuren, niet alleen in geval van brand, maar voor alle panieksituaties.

  Nooduitgangssloten

  Nooduitgangssloten conform EN 179 kunnen altijd alleen worden ingezet als een openbaar gebruik van het gebouw of delen daarvan kan worden uitgesloten:

  • in privé appartementencomplexen
  • kantoren en niet openbare instanties in het bedrijfsleven
  • niet openbare gedeelten van evenementencentra
  • niet openbare gedeelten van vliegvelden, banken en winkelcentra

  Panieksloten

  Panieksloten conform EN 1125 worden in openbare gebouwen geplaatst. De bezoekers kennen de vlucht- en reddingswegen en de functie van de vluchtdeursloten niet, maar moeten echter in geval van nood de deuren intuïtief kunnen openen. Is het toekomstige gebruik van een gebouw nog niet duidelijk, dan moeten panieksloten conform EN 1125 worden geplaatst. Panieksloten moeten worden ingezet in:

  • ziekenhuizen
  • openbare instanties en gebouwen met bezoekersverkeer
  • scholen en universiteiten
  • discotheken, bioscopen, concertzalen en andere evenementencentra
  • hotels
  • vliegvelden en andere verkeersgebouwen
  • winkelcentra

  Gemakkelijk te openen

  Vluchtdeursystemen moeten in geval van gevaar altijd met een greep eenvoudig, snel en veilig kunnen worden geopend. Vluchtdeursystemen conform EN 179 kunnen met een maximale openingskracht van 70 N worden geopend. De vluchtdeursloten worden op de maximale openingskracht getest, die verticaal op de deurkruk wordt aangebracht.

  Paniekdeursloten conform EN 1125 moeten bij een maximale openingskracht van 80 N opengaan. Daarnaast worden paniekdeursloten erop getest dat bij een voorbelasting van 1000 N de ontspandruk niet boven de 220 N komt. Daarmee is gegarandeerd dat in panieksituaties met een drukkende mensenmenigte de vluchtdeuren kunnen worden geopend.

  Deze waarden gelden ook voor dubbele deuren alsook voor sluitsystemen die over extra vastzetelementen zoals een espagnolet of een meerpuntsluiting beschikken.

  Vluchtdeursloten worden onderworpen aan een vandalismetest en duurzaamheidstests waarin de een alledaagse situatie wordt gesimuleerd.

  Veilige vlucht in 1 seconde

  Vluchtdeuren moeten zich over de volle breedte openen. Panieksloten met een vlakke voorstand staan minder van de deur af en laten daarmee een bredere vluchtweg open. Deze uitvoering kan in geval van gevaar mensenlevens redden.

   
   

  Vluchtdeursloten conform EN 179 en EN 1125 waarborgen dat vluchtdeuren binnen 1 seconde met de hand zonder sleutel kunnen worden geopend en een veilige vlucht mogelijk maken.

   
   

  Opdat mensen zich in geval van gevaar kunnen redden zijn de bedieningselementen conform EN 179 en EN 1125 zo vervaardigd, dat vluchtende personen niet in de bedieningselementen verstrikt kunnen raken en zich verwonden. Deurkrukken en grepen zijn zo vormgegeven dat de handen van vluchtende personen niet beklemd raken.

  Gecontroleerde eenheid van slot, beslag en montageaccessoires

  De praktijk van een combinatie van producten van verschillende fabrikanten heeft laten zien, dat niet alle combinaties soepel functioneren. Daarom omvat EN 179 en EN 1125 een essentiële vernieuwing: slot, beslag en montage-accessoires van de vluchtdeursystemen worden gemeenschappelijk getest en mogen alleen als gecontroleerde eenheid worden ingezet. De componenten van toegelaten vluchtdeursystemen mogen apart besteld en verkocht worden. De verantwoordelijkheid voor een juiste samenstelling en montage ligt bij het montagebedrijf.

   
   

  Door praktijkgerichte tests zoals de vandalismetest en omvangrijke verdere afstemming van alle enkele producten wordt de montage vereenvoudigd en de duurzaamheid duidelijk verbeterd.

   
   

  Sinds 01.04.2003 moeten alle nieuwe producten daarmee in overeenstemming zijn om toegelaten te worden en naast het CE-keurmerk ook van een classificering worden voorzien. Dit geeft de steeds geteste toepassingsmogelijkheden aan en vereenvoudigt zo bij een bouwcontrole de controle van de voorgeschreven samenstelling van de componenten. De normen zijn in het bouwreglement deel B (Europees geharmoniseerde bouwproducten) opgenomen en moeten volgens de landelijke bouwvoorschriften in combinatie met de modelbouwverordening worden toegepast.

 • insteeksloten
 • Insteeksloten

  De insteeksloten zijn onderverdeeld in verschillende toepassingsgebieden:

  • voor de woning- en utiliteitsbouw
  • voor voordeuren
  • Voor schuifdeuren
  • Voor doordraaiende deuren
  • voor vluchtwegen
  • voor brandwerende sluitingen
  • Sloten voor stalen deuren

  Slotonderdelen en maten

  1

  voorplaat

  A

  doornmaat

  2

  dagschoot

  B

  afstand

  3

  wissel

  C

  ladehoogte

  4

  vergrendeling

  D

  ladebreedte

  5

  tuimelaar, contraveer

  E

  lengte voorplaat

  F

  breedte voorplaat

  deuraanslag – DIN links of DIN rechts

  Afhankelijk van de draairichting van een deur wordt onderscheid gemaakt in linkse en rechtse deuren.

  De deurrichting resp. kantaanduiding conform DIN 107 wordt als volgt bepaald:

  • Zichtbare plek van de deurscharnieren links = DIN links
  • Zichtbare plek van de deurscharnieren rechts = DIN rechts

  openingsrichting

  De gebruikelijke aanduidingen kunnen van de looprichting worden afgeleid.

  Sluitrichting

  In navolging van de deurrichtingen worden ook de insteeksloten in DIN links- en DIN rechtssloten onderverdeeld:

  DIN links-slot (rechte kant van de dagschoot wijst naar links)

  DIN rechts-slot (rechte kant van de dagschoot wijst naar rechts)

  Deurtype

  De keuze van een insteekslot is ook afhankelijk van het type deur:

  profiel van een opdekdeur met insteekslot (voorplaat eenzijdig uitstekend)

  profiel van een stompe deur met afgeschuinde kopse kant en insteekslot (voorplaat tweezijdig uitstekend en schuin t.o.v. de slotkast)

  profiel van een stompe deur met insteekslot (voorplaat tweezijdig uitstekend)

  Keurmerk

  Bij verschillende instituten kan de bijzondere kwaliteit van een insteekslot met een overeenkomstig keurmerk worden gegarandeerd.

  sluitmogelijkheid

  Bij de insteeksloten in deze catalogus worden de volgende sluitvormen onderscheiden:

  • SL klavier
  • badkamer/wc voor badkamerdeuren
  • PC geschikt voor profielcilinders

  slotschoot

  De dagschoot heeft de opgave om de deur gesloten te houden. Het glijvermogen van de dagschoot wordt beïnvloed door het materiaal of door speciale oppervlaktebehandelingen (vernikkelen, verchromen. Teflon-glijlaag etc.).

  dagschootdemping

  Om het sluitgeluid te verminderen, kunnen in het contactgebied van dagschoot en tuimelaar geluiddempende elementen worden toegepast.

  Gemodificeerde schootkoppen, bijv. door de inbouw van dempende rollen, worden eveneens gebruikt voor het verminderen van geluid.

  vergrendeling

  De nachtschoot heeft conform DIN 18251 de functie om in gesloten (beveiligde) stand de toegang van onbevoegden te verhinderen.

  Door 1 resp. 2 x omdraaien van de sleutel of de draaiknop wordt de nachtschoot 1-toerig resp. 2-toerig voorgesloten.

  Wanneer de nachtschoot meer uitsteekt vergroot dit de veiligheid van het slot.

  wissel

  Via de wissel kan de dagschoot met de sleutel geopend worden.

  tuimelaar

  De tuimelaar van een insteekslot wordt in vele en ook zeer speciale uitvoeringen aangeboden. De in deze catalogus weergegeven varianten kunnen op grond van hun fundamentele functies als volgt worden beschreven:

  klemtuimelaar

  Het functieprincipe van de tuimelaar zorgt voor een van de eenvoudigste en beste krukbevestigingen. Meestal wordt de tuimelaar in 2 helften gedeeld, die onder een tegengestelde veerdruk staan. De tuimelaar wordt daardoor vastgezet en spelingvrij gelagerd.

  Tuimelaar-lagering

  Verschillende tuimelaar worden daarnaast in speciale ringsystemen van metaal of kunststof gelagerd. Het zo vergrootte lagervlak van de tuimelaar vermindert de slijtage zowel in axiale als ook in radiale richting. Verder kan door de keuze van de ringmaterialen ook het glijvermogen worden verbeterd.

  Elektrisch insteekslot

  Als deel van een toegangscontrole vervullen elektrische insteeksloten o.a. de volgende opdrachten:

  • De deur wordt zo gesloten gehouden, zodat dit voldoet aan de verzekeringstechnische eisen.
  • De toegankelijkheid van de deur van binnen en buiten kan naar keuze via een besturing gecontroleerd vrijgegeven worden.
  • Een paniekontgrendeling maakt altijd een vrije toegankelijkheid van binnenuit mogelijk (vluchtwegfunctie).

  Maten conform DIN

  Insteeksloten kunnen conform DIN 18251 getest en aan 5 slotkasten toegewezen worden

  Klasse 1

  • slot voor binnendeuren (licht binnendeurslot)
  • doornmaat 55 mm
  • slotafdekking met dubbele bevestiging
  • deurgewicht max. 40 kg *
  • geringe belasting

  klasse 2

  • slot voor binnendeuren met verhoogde eisen (binnendeurslot)
  • doornmaat 55 mm
  • slotafdekking met tenminste dubbele bevestiging
  • deurgewicht 40–50 kg*
  • gebruikelijke belasting

  Klasse 3

  • slot voor huisdeuren
  • doornmaat 55 mm
  • slotafdekking met tenminste drievoudige bevestiging
  • deurgewicht 50–60 kg*
  • gemiddelde belasting
  • typetest conform DIN 18257 bij vast gemonteerd beslag met 200.000 x het gebruik van de dagschoot en 50.000 x het gebruik van de nachtschoot

  Klasse 4

  • slot voor intensief gebruik en verhoogde inbraakremming
  • doornmaat 55–100 mm
  • slotafdekking met tenminste drievoudige bevestiging
  • deurgewicht meer dan 60 kg*
  • hoge belasting
  • typetest conform DIN 18257 bij vast gemonteerd beslag met 500.000 x het gebruik van de dagschoot en 100.000 x het gebruik van de nachtschoot

  Klasse 5

  • slot voor intensief gebruik en verhoogde inbraakremming
  • doornmaat 55–100 mm
  • slotafdekking met tenminste drievoudige bevestiging
  • deurgewicht meer dan 60 kg*
  • hoge belasting
  • typetest conform DIN 18257 bij vast gemonteerd beslag met 500.000 x het gebruik van de dagschoot en 100.000 x het gebruik van de nachtschoot
   
   
   
   

  * Het deurgewicht heeft betrekking op een genormeerde deur van 2 x 1 m.

 • vluchtdeurfunctie B (omschakelfunctie)
 • Vluchtdeurfunctie B – omschakelfunctie

  Door de deurkruk op de buitenkant kan de deur als verbindingsdeur worden gebruikt bij:

  • gangdeuren in kantoren en bedrijfspanden
  • gangdeuren in bejaardenhuizen
  • zij-ingangsdeuren
  • zij-ingangen in kinderdagverblijven, scholen en hotels

  Basisinstelling: functie van binnen en van buiten

  doorgang van beide zijden d.m.v. deurkruk. Daarbij wordt de schoot teruggetrokken, de tuimelaar is aan beide kanten ingekoppeld.

  Basisinstelling: functie van buiten

  De tuimelaar is ontkoppeld; het slot bevindt zich in de vrijloop. De deur kan van buiten alleen met de sleutel geopend worden.

  Daarbij wordt de tuimelaar ingekoppeld en de deur kan d.m.v. de deurkruk worden geopend. De tuimelaar moet met de sleutel weer in de vrijloop worden teruggeschakeld.

  Functie van binnen

  De deur kan altijd naar buiten in de vluchtrichting d.m.v. de deurkruk worden geopend.

  Vergrendeling

  Bij automatische sloten worden de automatische dag- en nachtschoot automatisch vergrendeld.

  Functie van buiten

  De tuimelaar is ontkoppeld; het slot bevindt zich in de vrijloop. De deur kan van buiten alleen met de sleutel geopend worden.

  Daarbij wordt de tuimelaar ingekoppeld en de deur kan d.m.v. de deurkruk worden geopend. De tuimelaar moet met de sleutel weer in de vrijloop worden teruggeschakeld.

  Functie van binnen

  De deur kan altijd naar buiten in de vluchtrichting d.m.v. de deurkruk worden geopend.

 • vluchtdeurfunctie D (doorgangsfunctie)
 • vluchtdeurfunctie D – doorgangsfunctie

  Door de deurkruk op de buitenkant kan de deur als verbindingsdeur worden gebruikt bij:

  • gangdeuren in kantoren en bedrijfspanden
  • gangdeuren in bejaardenhuizen
  • zij-ingangsdeuren
  • zij-ingangen in kinderdagverblijven, scholen en hotels

  Basisinstelling: functie van binnen en van buiten

  doorgang van beide zijden d.m.v. deurkruk. Daarbij wordt de schoot teruggetrokken, de tuimelaar is aan beide kanten ingekoppeld.

  Vergrendeling: werking van buitenaf

  Doorgang door bediening van de deurkruk. De tuimelaar is na een vluchtdeurfunctie weer vergrendeld. Bij de vergrendeling via de sluitcilinder wordt de buitenkruk ontgrendeld.

  Vergrendeling: werking van binnenaf

  De deur kan te allen tijde naar buiten in vluchtrichting door bediening van de deurkruk geopend worden. Na bediening van de deurkruk is de schoot zo lang teruggesloten, tot deze door de sleutel weer vergrendeld wordt.

 • wisselfunctie E
 • wisselfunctie E

  Door de vastzittende deurknop aan de buitenkant kan de deur van buiten alleen met een sleutel geopend worden. De wisselfunctie E wordt ingezet bij:

  • deuren bij transformatorhuisjes en verwarmingsruimten
  • liften
  • parkeergarages
  • toegangsdeuren van magazijnen en winkels
  • huistoegangsdeuren in appartementencomplexen en woongemeenschappen

  Basisinstelling: functie van buiten

  Als beslag mag alleen een vaste knop worden gebruikt.

  De doorgang naar binnen is alleen met een sleutel mogelijk.

  Door draaien van de sleutel wordt de dagschoot teruggetrokken.

  Functie van binnen

  De deur kan altijd naar buiten in de vluchtrichting d.m.v. de deurkruk worden geopend.

  Vergrendeling

  Bij automatische sloten worden de automatische dag- en nachtschoot automatisch vergrendeld.

  Functie van buiten

  Doorgang alleen met sleutel, daarbij wordt de dagschoot teruggetrokken.

  Functie van binnen

  De deur kan altijd naar buiten in de vluchtrichting d.m.v. de deurkruk worden geopend.

  • Links naar catalogi beschikbaar.
   Selecteer een artikel.

  Filter

  Complete your selection

  Uitvoering

  Help

  Help

  Gevraagd aantal is direct beschikbaar.
  Gevraagd aantal is binnenkort beschikbaar, mogelijkerwijs is een kleiner aantal direct beschikbaar.
  Het artikel is niet meer leverbaar.

  Opmerking:
  Wenst u een deellevering van de direct beschikbare artikelen, dan kan u dat kiezen bij het afsluiten van de bestelling.

  Afdekking, voor korte montageplaat

  Let op de afbeelding kan een soortgelijk artikel weergeven

  Afdekking, voor korte montageplaat

  links

  Artikelnr. 912.03.138

  Afdekking, voor korte montageplaat

  rechts

  Artikelnr. 912.03.139
  Productgegevens

  Toepassing

  voor afdekking van de bevestigingsschroeven op de montageplaat

  Materiaal

  roestvast staal

  Oppervlak

  geborsteld

  Uitvoering

  DIN links en DIN rechts te gebruiken
  Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
  Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
  19.01.2022